Výrobca
profesionálnej
vzduchotechniky
Výrobca
profesionálnej
vzduchotechniky
Člen skupiny Soler & Palau Ventilation Group

Kompletný rad kompaktných vetracích jednotiek DUOVENT®
Prívodné jednotky RMW / Ekonovent®
Centrálne vetracie systémy CRVS

Viac

Produktový rad

Ucelený rad kompaktných vzduchotechnických jednotiek DUOVENT®

VIDEO

Jednotky sú dodávané v rozsahu prietokov 500–14.500 m3/h (rad XLH do 100.000 m3/h). Svoje uplatnenie nachádzajú v projektoch vetrania komerčných priestorov ako sú napr. školy, telocvične, obchody, reštaurácie a jedálne, priemyselné objekty, sklady atď. Jednotky môžu byť vybavené viacstupňovou filtráciou vzduchu najmä pre mestské a priemyselné aglomerácie, ohrevom a chladením vzduchu. Jednotky sú kompletne zmontované a vybavené systémom MaR s jednotkou Digireg©, ktorý ovláda mimo iného aj komunikačný protokol Modbus pre komunikáciu s nadradeným systémom budov. Jednotky DUOVENT© spĺňajú nové najprísnejšie požiadavky Ecodesign smernice EC/1253/2014.

Modelový rad:
DUOVENT COMPACT DV – kompaktná rekuperačná jednotka s integrovaným chladením, zmiešavaním a obtokom rekuperátora
DUMOVENT COMPACT RV – kompaktná jednotka s rotačným regeneračným výmenníkom s vysokou účinnosťou
DUOVENT COMPACT DV TOP – kompaktná rekuperačná jednotka s integrovaným chladením, ohrevom, zmiešavaním a obtokom rekuperátora
DUOVENT MODULAR DV – modulárna rekuperačná jednotka s integrovaným chladením, ohrevom, zmiešavaním s obtokom rekuperátora
DUOVENT MODULAR RV –modulárna jednotka s rotačným regenerátorom, s integrovaným chladením, ohrevom, zmiešavaním
DUOVENT MODULAR XLH/XLHL – modulárna rekuperačná jednotka s rekuperátorom alebo regeneračným výmenníkom tepla s integrovaným chladením, ohrevom, zmiešavaním a obtokom rekuperátora s prietokom až 100.000 m3/h.

Ceny na vyžiadanie
VentiCad®
Katalogové listy
Katalog .pdf (16.61 MB)
DUOVENT COMPACT DV .pdf (4.85 MB)
DUOVENT COMPACT RV .pdf (2.49 MB)
DUOVENT COMPACT DV TOP .pdf (3.76 MB)
DUOVENT MODULAR DV EVO .pdf (2.72 MB)
DUOVENT MODULAR RV EVO .pdf (1.69 MB)
DUOVENT MODULAR XLH-XLHL .pdf (154.67 kB)
Návody
DUOVENT COMPACT DV .pdf (6.54 MB)
DUOVENT COMPACT RV .pdf (6.98 MB)
DUOVENT COMPACT DV TOP .pdf (7.59 MB)
DUOVENT MODULAR DV .pdf (7.66 MB)
DUOVENT MODULAR RV .pdf (7.66 MB)
Reference

Prívodné vzduchotechnické jednotky RMW/E Ekonovent®

sú vhodné pre prívod alebo odvod vzduchu z priestorov bez pobytu osôb ako sú napr. strojovne, priemyselné skladové haly apod., v ktorých je nutné zabezpečiť kontinuálnu výmenu vzduchu alebo iba prívod popr. odvod vzduchu bez nutnosti použitia systému s rekuperáciou tepla. Jednotky RMW/E Ekonovent® sa dodávajú s integrovaným filtrom, EC ventilátorom, vodným alebo elektrickým ohrievačom vhodným pre ohrev privádzaného vzduchu na požadovanú teplotu alebo úplne bez ohrievača pre projekty, kde je požadovaný iba prívod alebo odvod vzduchu bez ďalšej úpravy. Pre riadenie jednotiek RMW/E Ekonovent® je použitý riadiaci systém Digireg, ktorého súčasťou je dotykový grafický panel pre ovládanie všetkých dostupných funkcií jednotiek. Dostupný rad 9 veľkostí jednotiek RMW/E Ekonovent pokrýva rozsah prietokov 150 m3/h až 6.000 m3/h. Jednotky RMW/E Ekonovent® spĺňajú požiadavky smernice Ecodesign EC/1253/2014.

Ceny na vyžiadanie

Centrálne vetracie systémy CRVS

Centrálne vetracie systémy CRVS sa používajú pre vetranie bytov v obytných budovách alebo pre vetranie miestností v hoteloch alebo tried v školách alebo v iných priestoroch, kde je požadované zónové vetranie. Centrálne vetracie zariadenie dodáva vzduch potrebný pre vetranie objektu a upravuje jeho teplotu. Vetrací vzduch je distribuovaný do jednotlivých vetraných miestností centrálnym vzduchotechnickým potrubným rozvodom. Tieto vetrané priestory sú vybavené vetracími boxami, ktoré regulujú množstvo privádzaného vzduchu.

Centrálna vetracia jednotka je vybavená riadiacim systémom Digireg®, ktorý riadi prevádzku jednotky a umožňuje diaľkové vypnutie a zapnutie pomocou externého kontaktu. Zariadenie je vybavené dotykovou obrazovkou / ovládacou klávesnicou, ktorá umožňuje nastaviť požadovaný prietok vzduchu a teplotu privádzaného vzduchu v centrálnom vetracom systéme a následne v bytových jednotkách alebo v jednotlivých vetraných zónach.

Ceny na vyžiadanie
Katalogové listy
CRVS .pdf (788.15 kB)
CRVS2 .pdf (1.10 MB)
CRVS3 .pdf (923.98 kB)
CRVS4 .pdf (935.07 kB)

Větrací jednotky s regenerací tepla ROVENTO evo

Větrací jednotky s rotačním regeneračním výměníkem s vysokou účinností a nízkou spotřebou.

Rekuperační jednotky s průtokem vzduchu až 550 m3/h pro kruhové potrubí o průměru 150, 180 nebo 225 mm.

Skříň je bezrámová, ze sendvičových panelů, tloušťky 20 mm, s tepelnou a hlukovou izolací. Jednotka je osazena ventilátorem s EC motorem. Rotační regenerační výměník s přenosem tepla a vlhkosti s teplotní účinností až 83 %. Součástí jednotky je elektrický ohřívač (provedení DI). Jednotka je dodávána včetně filtrů třídy G4. Vestavná digitální regulace pro připojení Plug & Play, dálkový ovladač.

Ceny na vyžiadanie
Katalogové listy
Rovento evo .pdf (439.05 kB)

O firme

ELEKTRODESIGN – 30 rokov obchodnej značky

Spoločnosť ELEKTRODESIGN sa dlhodobo dynamicky rozvíja, disponuje vysoko motivovaným kolektívom odborných pracovníkov, vlastnými kapacitami pre konštrukciu a výrobu vzduchotechnického zariadenia. Má samostatné výrobné a skladovacie priestory, širokú sieť pobočiek, obchodných zástupcov a servisných miest. Vývoj, výroba a predaj vzduchotechnického zariadenia pod značkou ELEKTRODESIGN začal v roku 1992.


Od roku 1993 pôsobí ELEKTRODESIGN ventilátory ako špecializovaný výrobca a distribútor. Je jedným z prvých, rýdzo českých výrobcov a veľkoobchodov v obore vzduchotechniky na území Čiech, Moravy a Slovenska.

Po 24 rokoch úzkej spolupráce so spoločnosťou Soler & Palau Ventilation Group sa ELEKTRODESIGN ventilátory stal jednou z mnohých spoločností tejto celosvetovo pôsobiacej skupiny vzduchotechnických výrobcov a distribútorov.

Elektrodesign v číslach

Lokálně
10
Poboček a servisních středisek v České republice a Slovensku
Zkušenosti
30
Let na trhu v České republice a na Slovensku
Ve světě
90
Obchodních útvarů skupiny Soler & Palau ve světě (business units)
Sortiment
10 000
Modelů v produktových řadách globálního leadera na trhu

Zabezpečenie kvality

Súčasťou zodpovedného prístupu spoločnosti k zákazníkom, k vybavovaniu ich objednávok a k zaisťovaniu dodávok v podmienkach stále sa zostrujúcej hospodárskej súťaže, je trvalé zdokonaľovanie interných procesov a akosti riadenia. ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o. je držiteľom certifikátu systému riadenia akosti podľa normy ČSN EN ISO 9001:2015, ktorý vystavila spoločnosť „LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.“.
Touto formou spoločnosť preukazuje svoju schopnosť trvale poskytovať vysokú kvalitu ponúkaného tovaru aj sprievodných služieb a uspokojovať tak stúpajúce nároky zákazníkov, rovnako ako požiadavky právnych a technických predpisov. Každoročne prebieha v spoločnosti pravidelný audit certifikačnou spoločnosťou, ktorým bola potvrdená zhoda vybudovaného systému s normou ČSN EN ISO 9001:2015. V trende vysokej kvality pokračuje spoločnosť dôsledným vykonávaním vnútorných auditov na všetkých pracoviskách.
Spoločnosť trvalo udržuje platné certifikáty od certifikačných spoločností EZÚ s.p., VÚPS Certifikační společnost, s.r.o., PAVÚS, a.s., TAZÚS, s.p. a Fyzikálně Technického Zkušebního Ústavu s.p. pre všetky vyrábané a predávané výrobky.

Reference
Síť čerpacích stanic Moll, Benzina, celá ČR

Dodávka venkovních větracích jednotek s rekuperací tepla s el. ohřívačem vč. plně integrovaného systému MaR.

Větrání autosalonu Peugeot, Pardubice

Dodávka venkovních i vnitřních větracích jednotek s rekuperací tepla vybavených vodními / elektrickými ohřívači a přímým výparníkem pro chlazení vč. plně integrovaného systému MaR. Vzduchové množství 29.500 m3/h.

Větrání badmintonové haly, Praha 9 (BB Arena)

Dodávka větrací jednotky s rekuperací tepla vybavenou vodním ohřívačem a vlastním systémem MaR. Vzduchové množství 7.400 m3/h

Hasičská záchranná služba, České Budějovice

Dodávka venkovní větrací jednotky s elektrickým ohřívačem a vlastním systémem MaR. Vzduchové množství 1.100 m3/h.

CT Park Brno

Dodávka venkovních větracích jednotek s rekuperací tepla s vodním ohřívačem vč. plně integrovaného systému MaR. Vzduchové množství 15.000 m3/h.

EuropTec, Žebrák

Dodávka venkovních větracích jednotek s rekuperací tepla s chlazením vč. plně integrovaného systému MaR. Vzduchové množství celkem 10.500 m3/h.

Hala Lasspektrum, Brno

Dodávka větracích jednotek s rekuperací tepla s elektrickým ohřívačem, reverzibilním přímým výparníkem pro chlazení a topení vč. plně integrovaného systému MaR. Vzduchové množství 16.000 m3/h.

BD River Park

River Park Modřany

Kontaktujte nás